Kyrkorådet i Åkerbo 2022-2025

Nedan ser du mandatperiodens kyrkorådsledamöter.

Övre rad från vänster: Kyrkoherde Ulf Hjertman, Pia Carlsson (C), Britt-Marie Alfredsson (C), Agneta Eriksson (Visk), Ingalill Varverud (Posk), Lennart Torstensson (ers. C), Camilla Johansson (Posk), Amund Hunstad (Posk), Ida Johansson (Posk), Staffan Danielsson (ers. Posk). Nedre raden från vänster: Agneta Hägg (ers. C), andra vice ordförande Bengt Johansson (C), ordförande Kristina Nyhlén (Posk), första vice ordförande Maria Tunred (Posk), Stina Brodin (ers. Posk). Ej närvarande vid fotografering: Bernt Åke Karlsson (ers. Visk). Foto: Klara Grundström