Kyrkoherdemottagning

På trettondagsafton 5 januari 2013 "invigdes" Ulf Hjertman som kyrkoherde i Åkerbo församling. Mottagningen, som den kallas, ägde rum i Törnevalla kyrka.

Ulf Hjertman i Vårdsbergs kyrka.
Foto: Jarl Asklund

Se bildspel från mottagningen här!

 

Årets första kyrkoherdemottagning i hela Sverige får man nog räkna med att det var. Bara några dagar in på 2014 samlades människor i Törnevalla kyrka för att ta emot Ulf Hjertman som i praktiken varit kyrkoherde sedan november 2013. Hans företrädare, Fredrik Lennman, beskrev hur det var då Ulf Hjertman började i församlingen för sex år sedan:

- Du kom som en storm och förklarade att du inte tänkte jobba här så länge - nu är du kyrkoherde! Du är inte den som backar in i framtiden, tvärtom. Så alla i Åkerbo, häng bara med så kommer det här att gå bra.

Ceciliakören och Sofiakören sjöng från läktaren och vid altaret fanns Gistadkören förstärkta med andra körsångare i församlingen. Sofia Liljedahl - och Eva Göransson - framförde på Ulf Hjertmans önskan "I den stora sorgens famn" av Ted och Kenneth Gärdestad.*

Biskop Martin Modéus läste upp den högtidliga kungörelsen som lyder så här:

"I visshet om att denna prästtjänst är en Guds gåva överlämnar domkapitlet honom till församlingen med bön om att Guds heliga Ande ska följa honom (Ulf Hjertman) i hans gärning, så att Gud blir ärad och församlingen uppbyggd på den goda bekännelsens grund."

Biskop Martin påminde också om att man som kyrkoherde inte står ensam:

- Allt ditt ledarskap vilar i Guds famn.

Efter mottagningen bjöds på snittar, kakor och dryck inne i kyrkan där många passade på att prata med gamla och nya bekantskaper och - framförallt - hälsa årets första nya kyrkoherde välkommen!

6 frågor till Ulf Hjertman

Lättad och glad Ulf Hjertman efteråt.
Foto: Johannes Söderberg

Vad hade du jobbat med om du inte blivit präst?
– Som psykoterapeut.
Hör Gud bön? Tvivlar du ibland? 
– Gud hör bön, men svaren är inte alltid och kommer inte alltid som man tänker sig. Tvivlar? Nej, men ibland saknar jag direkt handledning. 
Favoritpsalm?
– ”I Guds tystnad får jag vara”, psalm 522.
Bästa sättet att förbereda en predikan? 
– Att följa med i det som sker runt omkring mig - genom möten, samtal och tidningar. Sedan läser jag söndagens texter och försöker förstå vad de vill säga oss människor i vår tid.
Vackraste platsen i Åkerbo församling?
– Det finns ett vägavsnitt när man åker från Ekängen mot Östra Harg, där slättlandet möter Roxen. En sensommarkväll, efter ett dop i S:t Martin, blev jag sittandes där en lång stund. Allt ramades in av kvällssolens sken.
Vad gör du en ledig söndag?
– Jag brukar gå på mässa hemma i Mjölby men i fortsättningen blir det oftare att jag åker till Åkerbo. Jag ägnar mig åt trädgården eller huset  och lagar söndagsmiddagen.

*
"Ändå har jag aldrig tvekat
Mellan mörker eller ljus
För när månens skära bleknat
Har allt pekat åt ditt håll
Och från mitt håll
Kan vi nå varandra"

Ur "Den stora sorgens famn".
Text: Kenneth Gärdestad
Musik: Ted Gärdestad