Kyrkofullmäktige i Åkerbo 2022-2025

Nedan ser du mandatperiodens kyrkofullmäktigeledamöter

Övre raden från vänster: Pernilla Agerhall (Posk), Lars Johansson (Posk), ordförande Tomas Tegnevik (Posk), Kyrkoherde Ulf Hjertman (ej ledamot i kyrkofullmäktige), Britt-Marie Alfredsson (C), Bengt Johansson (C), Birgitta Franzén (ers. C), Pia Carlsson (C), Ingalill Varverud (Posk), Agneta Eriksson (Visk), Lennart Torstensson (C), Kristina Nyhlén (Posk), Lars Linde (C), Amund Hunstad (Posk), Camilla Johansson (Posk), Staffan Danielsson (Posk), Gunnar Nilsson (C). Nedre raden från vänster: Britt Madsen (C), AnnMarie Wernholm (Posk), Maria Tunred (Posk), Per Olov Särnhammar (Posk), Lovisa Tegnevik (ers. Posk), Stina Brodin (Posk), Anna Franzén (ers. C), Agneta Hägg (ers. C), vice ordförande Ida Johansson (Posk). Ej närvarande: Karin Madsen Wessman (C), Karl-Gustav Hellström (ers. C), Johanna Palmer (Posk), Roger Mattsson (ers. Posk), Bernt Åke Karlsson (Visk). Foto: Klara Grundström

      Områdesansvariga

      Askeby
      Amund Hunstad 013- 763 20
      Bankekind
      Kristina Nyhlén 013- 27 08 62
      Gistad
      Agneta Hägg,  070-439 87 84
      Lillkyrka
      Lars Linde, 070-671 75 95
      Linghem
      Ingalill Varverud, 070-818 06 32
      Rystad och Samlan
      Ida Johansson, 073-362 76 50
      S:t Martin
      Helena Jellow, 013- 12 74 18
      Törnevalla
      Bengt Johansson, 073-360 65 22
      Vårdsberg
      Ylva Bjerke, 013-500 72
      Örtomta
      Amund Hunstad, 013- 763 20
      Östra Harg
      Birgitta Franzén, 070-873 16 40
      Östra Skrukeby
      Britt-Marie Alfredsson,  073-448 42 26

      Bokning av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m

      görs på församlingsexpeditionen: 
      013-23 66 50, akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

      Kyrkoföreståndare

      Askeby
      Johnny Stammarnäs, 013-761 19
      Bankekind
      Tomas Liljegren, 013-531 01
      Gistad
      Börje Carlsson, 013-731 01
      Lillkyrka
      Lars Linde, 070-671 75 95
      Rystad
      Helena Andersson, 070-751 83 38 
      Törnevalla
      Bengt Johansson, 073-360 65 22
      Vårdsberg
      Gunnar Nilsson, 013- 590 53
      Östra Harg
      Arne Borg, 0706-68 60 31
      Östra Skrukeby
      Lars Linde, 070-671 75 95
      Örtomta
      Tomas Tegnevik, 013-760 75