Kyrkmöten

Kyrkmötet är en möjlighet för församlingsbor att ge synpunkter och lämna idéer men också en informationskanal för kyrkorådet ut till medlemmarna.

 När Bankekinds nya kyrka byggdes lät man det gamla tornet stå kvar. Murarna var mycket kraftiga och sockenstämman beslutade att "det ansågs för drygt arbete att nedriva".
Välkommen till kyrkmöte för Askeby, Bankekind och Örtomta i Bankekinds församlingsgård 17 september. Foto: Jarl Asklund

Tider för kyrkmöten 2019 kommer.

Kyrkmöten 2018
17 september. Plats: Bankekinds församlingsgård. Kyrkmöte för Askeby, Bankekind och Örtomta.
18 september. Plats: Linghems församlingsgård. Kyrkmöte för Linghem, Törnevalla och Vårdsberg.
24 september. Plats: Samlan i Tallboda (Medvindsvägen 35). Kyrkmöte för Tallboda, Rystad, Östra Harg och Ekängen.
25 september. Plats: Gistad prästgård. Kyrkmöte för Lillkyrka, Gistad och Östra Skrukeby.
Samtliga kyrkmöten börjar 19.00.