Foto: Maria Bergendahl

Kulturarvsdagar

Kulturarvsdagarna är Riksantikvarieämbetets årliga temadagar. 2023 firar vi kulturarvet i Sverige den 8–10 september. Temat är "Levande kulturarv". Det kan handla om återbruk, traditioner, hantverk, mat – om de metoder, kunskaper och färdigheter som har överförts från en generation till nästa.