Husförhör i Östra Harg

Hur är det med Östra Hargsbornas läskunnighet? Och hur väl kan de sin katekes? Svaren får vi söndag 3 mars. Då hålls nämligen husförhör i Östra Hargs församlingshem.

 Vad är ett hushörförhör?
- Prästen kollade upp om folk kunde läsa och om de förstod vad de läste. Han ville också veta hur mycket de kunde av Luthers lilla katekes.  Han satte betyg på var och en och dessa fördes in i husförhörslängden*. Men husförhören var inte bara stränghet, man ställde ofta till med kalas samtidigt.

Husförhören pågick från slutet av 1600-talet och ungefär 200 år framåt och har satt rysningar i generationer av sockenbor.

Varför ett husförhör?
- Det är ett önskemål från församlingsbor i Östra Harg, berättar prästen Ulf Söderberg som kommer att hålla förhöret. - Jag tänkte avsluta med att församlingen får ställa frågor till mig, ett slags omvänt husförhör. Det prövade jag när jag var präst i Kisa och det var mycket uppskattat.

Hur katekeskunnig är du?
Foto: Katarina Sandström Blyme

Kunde du svara på allt?
- Njae....jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, skrattar Ulf Söderberg.

Blir det betyg och kalas i Östra Harg?
- Nej, några betyg har jag inte tänkt sätta... Men sju sorters kakor och kaffe är utlovade! 

Så välkomna Östra Hargsbor! Kom lite pålästa på Tio Guds bud, Fader Vår och trosbekännelsen - och fundera gärna ut några riktigt svåra teologiska frågor till prästen! 

Text: Katarina Sandström Blyme

Fotnot: Husförhörslängder finns bevarade på Sveriges landsarkiv. Längderna från Åkerbo församling finns i Vadstena landsarkiv.