Foto: Gistaf Hellsing / IKON

Höstvirvlar

Den 22 september 2019 spelade Krantz grannlåt en folkmusikgudstjänst i Törnevalla kyrka. Lyssna på hur det lät!