Hitta till friluftsgudstjänsterna

Stensätter, Holmen, Grävsten...sommartid firas flera friluftsgudstjänster (en del firas på vinterhalvåret också). Hur hittar man till dem och hur förklarar man enkelt för andra hur de ska hitta dit?

Friluftsgudstjänst i Ginkellösa sommaren 2015.
Friluftsgudstjänst i Ginkelösa sommaren 2014. Foto: Catharina Helmersson

Aspeland (Linghem): Från Linghem åker du ut på gamla E4:an vid fotbollsplanen/Himnabadet. Sväng vänster. Efter ca 100 meter sväng höger mot Östra Harg. Efter exakt 1 km ser du ett gult hus på vänster sida. Du är framme!

Fröö (Lillkyrka): Gamla E4:an från Linghem norrut. Efter Gistad sväng vänster mot Lillkyrka kyrka. En kilometer efter Lillkyrka kyrka, sväng höger mot Frö. Efter 600 m kommer du till en t-korsning, sväng vänster. Efter ca 400 meter är du framme!

Ginkelösa (Vårdsberg): I Vårdsbergsrondellen, kör mot Linghem. Efter ca 1 km sväng vänster mot Beatelund. Efter ca 2,5 km sväng höger mot Ginkelösa. Fortsätt till vägen nästan tar slut. Det brukar sättas upp en skylt om att det är friluftsgudstjänst på G.

Grävsten (Bankekind): I Vårdsbergsrondellen, kör mot Bankekind, kör 6 km. Sväng vänster mot Haganäs, kör drygt 600 m. I T-korsningen sväng höger, kör 2 km. Fortsätt in på Karlebo Graneliden, kör 1,4 km. Sväng vänster, kör 752 meter. Du är framme!

Hagaberg (Vårdsberg): I Vårdsbergsrondellen, kör mot Linghem. Vid avfartsvägen mot golfbanan/Beatelund är det på höger sida av vägen mot Linghem.

Hamra (Östra Skrukeby): Åk förbi Östra Skrukeby kyrka i riktning mot Lillkyrka. Efter några hundra meter sväng vänster (står Hamra, Ekeby på gul skylt). Efter ca 1,5 km, sväng vänster på liten skogsväg och följ den några hundra meter och du är framme. (Kommer du ända fram till Hamra där den tidigare vägen slutar har du missat skogsvägen).

Herrbeta (Törnevalla): Om man kör gamla E4:an nordost från Linghem fortsätter man förbi Törnevalla kyrka. Efter ett tag, sväng vänster mot Ullälva. Kör genom Ullälva by fram till Herrbeta. Därifrån leder en stig ned till sjön (följ skylten).

Holmen (Askeby): I Vårdsbergsrondellen, kör mot Askeby. Efter 4,2 km, sväng höger, innan Askeby samhälle, mot Holmen. Sen 260 meter. Vägen tar slut vid ett rött torp. Du är framme!

Källtorp (Askeby): Åk vägen mellan Linghem och Askeby, vid Nartomta sväng mot Överstad 2, när vägen delar på sig åker du rakt fram och sedan är du framme.

Mylinge 1 (Östra Harg) Från Linghem: åk förbi sågverket mot Östra Harg och kör under motorvägen. Tag vänster mot Östra Harg igen och kör ca 2 km. Gården Mylinge 1 ligger före 50-skyltningen. Svenska flaggor vid vägen och i flaggstången.

Stensätter (Örtomta): I Vårdsbergsrondellen, kör mot Askeby. Åk förbi Askeby och Örtomta. Efter ca 900 meter, sväng vänster mot Hagsdal 2, kör förbi några stora lador. Första y-korsningen ta höger, andra y-korsningen ta vänster. Efter ca 50 meter finns en hembygdsgård. Du är framme!

Stora Knylinge (Östra Harg): Från Linghemsutfarten vid Himnabadet sväng vänster på gamla E4:an. Sväng höger mot Ö Harg, kör 3 km. Sväng vänster, kör 2,9 km. Där ser du skylten St Knylinge, sväng höger, kör 977 m, du är framme!

Tallbacken (Askeby): I Vårdsbergsrondellen mot Askeby. Efter ca trehundra meter inne i Askeby, sväng höger på Bankekindsvägen. Sen höger på Bergsättersvägen. Efter en 90-graders sväng till vänster åk ytterligare ca 150 meter, du ser en hembygdsgård. Du är framme!

Tuna Kungsgård: Ta av mot Rystads kyrka från gamla E4:an. Åk förbi kyrkan. När du kommer fram till Tägneby kör ytterligare 1,2 km. Sväng höger där. Efter ytterligare ca 100 meter är du framme!