Härlig är jorden - Askeby

Text: Katarina Sandström Blyme
Foto: Maria Bergendahl

Torsdagar är soppdag i Askeby församlingsgård. Värdinnorna Marie Johannesson och Lotta Kassman lagar mat till hungriga Askebyfamiljer på Öppet Hus och Dagens Tanke. Det blir en hel del hushållsavfall över som sedan ett par år slängs i en komposttombola.
 
- Egentligen är det fel att säga att vi slänger avfall och rester. Det kommer ju tillbaka. I form av fin, svart mylla, säger församlingspedagogen Maria Bergendahl.
 
För några veckor sedan tömdes den första tombolan och resultatet blev näringsrik jord som kyrkvaktmästare Tommy Fransson kunde sprida i rabatterna.
 
Det mesta av avfallet var då nedbrutet. Ej fullt nedbrutet avfall bryts snabbt ner i rabatten och ger både näring till växter och mer lättbearbetad jord.
 
Sedan i våras finns de gröna påsarna där Linköpings kommun tar tillvara hushållsavfall för att göra biogas. En bra sak för miljön men Maria Bergendahl tycker det är ännu miljövänligare - och billigare - att hålla kretsloppet på hemmaplan:
 
- Dels kostar kommunens hantering pengar, dels kostar det att köpa in jord. Dessutom slipper vi belasta miljön med transporter av soporna till Gärstadverken. Vi behöver heller inte transportera hit lika mycket jord. Vi borde använda denna resurs som så väl behövs på våra kyrkogårdar och parker.