Närbild på en klase frostiga rönnbär.
Foto: Johanna Rosén /Ikon

Förändrat antal deltagare i kyrkorna från och med den 1 december 2021

Från och med 1 december 2021 behövs en anpassning till de nya restriktioner som är aviserade från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Åkerbo församling anpassar också verksamheten efter de råd och anvisningar som uttrycks från Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd.

Bakgrund till restriktionerna

Folkhälsomyndighetens förslag till nya åtgärder innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan att visa upp ett vaccinationsintyg. 

Församling har också att ta hänsyn till rekommendationer från Svenska kyrkan genom ärkebiskopen Antje Jackelén och Sveriges kristna råd. Detta mot bakgrund att Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd anser att man aldrig ska behöva legitimera sig för att delta i en gudstjänst, oavsett trossamfund. Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd anser att ett uppvisande av vaccinationsintyg står i strid med denna grundläggande inställning. Att visa upp ett vaccinationsintyg skulle innebära att man legitimerar sig. 

Om vaccinationsintyg inte ska krävas ska antalet deltagare begränsas till 100 personer, inklusive medverkande. Därför har Åkerbo församling tagit ett beslut om en övre gräns på 100 personer vid gudstjänster, öppen kyrka, konserter och andra sammankomster, vilket går på den linje som ärkebiskopen och Sveriges kristna råd anger i den situation vi befinner oss i med befarad ökad smittspridning. 

Åkerbo församling ska förstås följa förordningen, liksom vi följer annan lagstiftning och andra förordningar som riksdagen stiftar eller myndigheter utfärdar. Samtidigt ska vi också värna religionsfriheten, som är grundlagsskyddad, genom att inte kräva vaccinationsintyg för gudstjänster eller annan verksamhet, till exempel konserter, som genomförs i våra kyrkor. Eftersom våra kyrkor är olika stora är det också olika hur många som kan vara i lokalen för att ett lämpligt avstånd ska kunna hållas. Dock max 100 personer.