Enade i hoppet

Den 31 oktober tjuvstartade reformationsåret. Då kom påven till Sverige för att tillsammans med Lutherska Världsförbundets ledare högtidlighålla femhundraårsminnet av reformationen

Påven tillsammans med Lutherska Världsförbundets generalsekreterare. Foto: Vatikanen

Under dagen hölls först en ekumenisk bön i Lunds domkyrka och efter det arrangerades det publika eventet ”Together in Hope” på Malmö arena. Budskap om hopp, gemenskap och ansvar för världen stod i fokus under hela dagen.

Mötet bygger på det gemensamma dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013 som de kristna kyrkorna tagit fram tillsammans.