En hälsning efter valet

Kära förtroendevalda i Östergötland och Sverige. I dag vaknar vi till ett nytt parlamentariskt läge. När detta skrivs i veckan före valet är dock utgången öppen. Ni som nu är valda har gjort ett imponerande arbete med att övertyga oss om landets framtidsvägar. Själv känner jag en djup tacksamhet för det engagemang ni lägger ner. Det personliga pris ni betalar är säkert ofta högt, men förhoppningsvis får ni också uppleva glädje i att se era idéer diskuterade och utvecklade till kreativa beslut.

 

Mycket arbete återstår ännu när majoriteterna ska falla ut i konkreta förslag. Vi är många som hoppas på de processerna, att meningsutbyten från valrörelsen nu ska bytas till ett konkret arbete för allas bästa, för Östergötland, landet och för världen i stort. Vi hör till ett större sammanhang än det lilla landet Sverige.

När Jesus stod i början av sin verksamhet höll han ett grundläggande ”linjetal”. Det finns att läsa i Lukasevangeliets fjärde kapitel, vers 16–22. Kärnbudskapet går att koka ned i fyra nyckelord: glädje, befrielse, äkthet och nåd. För mig är det ett visionärt budskap, oavsett om man tror på Gud eller inte. Går det att ha siktet inställt på sådana värdebärande nyckelord också i ett samhällsbygge? Utrymme för glädje, befrielse från nödens olika dimensioner, möjlighet att leva äkta utan att diskrimineras. Ett samhällsklimat där nåd är ett riktmärke för hur vi bemöter varandra.

De flesta av oss saknar förmåga att överblicka vad olika politiska åtgärder leder till för konsekvenser. Också för experter verkar det vara svårt. Men med siktet på goda mänskliga värden och förmåga att uppskatta också halvbra åtgärder som försök att nå det gemensamma bästa går det att samarbeta. Nåd och förlåtelse, också över politiska gränser, är inte så dumt.

Kanske behöver vi återfinna det gamla medborgarbegreppet, uttrycket för att vi hör ihop och bygger samhälle tillsammans. Samhället är inte en galleria där vi är kunder, utan människor som drar sitt strå till stacken och välkomnar andra att vara med. Men medborgartänkandet behöver definieras om från det snäva nationella till att handla om solidaritet och välkomnande utöver världen. Nationalismen är förlegad och människofientlig. Befrielse från nöd och fara är en internationell utmaning som vi inte kan vältra över på andra. Sverige måste vara öppet!

På samma sätt som vi behöver ett medborgartänkande som öppnar upp samhället för människor från olika håll i världen så behöver vi öppna det också för de kommande generationerna och för allt levande och skapat på jorden. Politiska beslut i dag berör jordens överlevnad. Det kräver modiga vägval och ibland att avstå från kortsiktiga vinster för långsiktigt liv. Glädje, befrielse, äkthet och nåd är också för kommande generationer av människor, växter och djur.

Vi är många som ber för er, våra förtroendevalda, och vi kommer att fortsätta göra det, med hopp om glädje, befrielse, äkthet och nåd också för er. Gud välsigne er i den nya mandatperioden.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Texten publicerad i Östgöta Correspondenten 15 september 2014