Ekonomiskt stöd

Här finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från församlingen.

Åkerbo församling förvaltar fondmedel för människor med ekonomiska svårigheter. Pengarna kan sökas av dig som är medlem i Svenska kyrkan och bor i Åkerbo församling. Du behöver kunna styrka dina inkomster och utgifter. 

Ansök om ekonomiskt stöd eller hjälp med julklappar via formuläret nedan, eller kontakta diakon Elisabeth Tegnevik. 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2 december. 

GDPR: Diakoni

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår diakonala verksamhet.

Insamlingar

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Gåvor kan vara av olika slag - tid, kunskap, omtanke, saker, pengar. På den här sidan berättar vi om våra insamlingar.