Dolda målningar i nytt ljus

På vinden i Lillkyrka kyrka pågår sedan några år en avancerad färganalys. En analys som ska lära oss mer om tillkomsten av medeltida kalkmålningar.

En italiensk forskargrupp från MOLAB/ IPERION CH analyserar med tekniska instrument som inte är i kontakt med målningarna. De medeltida materialen förblir orörda.
En italiensk forskargrupp från MOLAB/ IPERION CH analyserar med tekniska instrument som inte är i kontakt med målningarna. De medeltida materialen består. Foto: Maria Bergendahl

20180308
Östergötland har åtta kyrkor med högintressanta muralmålningar från tidig medeltid. Kyrkan i Lillkyrka är en av dem. En forskningsgrupp har valt att gå på djupet med - eller snarare under ytan på - målningarna på kyrkans vind.

– Lillkyrkas målningar är de med mest frågetecken kring. Det gör kyrkan till en av mina favoriter, säger konsthistoriker Anna Henningsson från Norrköping.

Flera av kyrkornas målningar har aldrig konserverats eller restaurerats. De medeltida materialen de består av är därför i original och opåverkade. Alltså högintressant för forskningsgruppen IHFMCOS* - “Investigating hidden and forgotten medieval mural paintings in the church attics of Östergötland (Sweden)” - som Anna Henningsson är gruppledare för.

Målningarna i Lillkyrka är mycket ovanliga kunskapskällor till medeltiden eftersom de inte är konserverade. Tillför man konserveringsmedel eller rengör dem, om än så försiktigt går information i materialet, förklarar Anna Henningsson.

- Det är tack vare att de är obehandlade och varit så länge i mörker som vi kan få fram omfattande ny och spännande kunskap.

Projektet startade 2009 med arbetsnamnet ”Måleritekniska undersökningar av medeltida muralmålningar i Östergötland”. Tillsammans med kollegor från Tyskland kom Anna Henningsson till Lillkyrka första gången i mars 2012.

– Vi fotograferade vindens målningar med ortofotgraferingsteknik och ultraviolett ljus som gör det möjligt att se dolda spår i målningarna material och tillverkningssätt. Vår analys kan förhoppningsvis bidra till att få en säkrare datering av målningarna och de material som avvändes under medeltiden, säger hon.

I början av september 2016 var Anna Henningsson tillbaka för andra gången, den här gången med IHFMCOS och en grupp italienska forskare. Dessa är specialiserade på att bestämma vad historiska färger består av och hur underlaget de målats på hör ihop med färgernas uttryck. Deras mobila laboratorium består av utrustning som kan analysera materialen utan att målningarna eller underlaget påverkas. 

- Sådan utrustning finns inte i Sverige, det mobila labbet ger en unik möjlighet att utvinna historisk kunskap, säger Anna Henningsson. 

För närvarande pågår en tolkning av undersökningens resultat. Projektet undersöker möjligheter att hitta former för att förmedla resultatet.

- Tack vare den italienska forskargruppens utrustning och kunskap växer fakta fram om hur målningarna på vinden i Lillkyrka är utförda. Det har stort intresse för kulturaarvsforskningen - i ett östgötskt, svenskt och internationellt sammanhang. 

Katarina Sandström Blyme

* Forskningen ingår i det internationella kulturarvsprojektet IPERION CH (Integrated Platform for the European Research Infrastructure on Cultural Heritage) där det italienska forskarteamet MOLAB (Mobile Laboratory) deltar. 
Läs mer på deras hemsida här.

En upplysande kväll

Mörkret sänkte sig i septemberkvällen 2017 och i kyrkan berättade konsthistoriker Anna Henningsson om sin forskning. Medeltida muralmålningar i östgötska kyrkor. Lillkyrka kyrka är hennes favorit.

Analyserna pågår

Allt eftersom resultat blir klara presenteras de, bland annat på projektets hemsida. Anna Henningsson är ledare för forskningsgruppen "Investigating hidden and forgotten medieval mural paintings in the church attics of Östergötland", IHFMCOS.

Läs mer om Lillkyrka kyrka här.