Foto: Jarl Asklund

Brudkronor

I Åkerbo församling finns flera brudkronor som skänkts till kyrkorna vid olika tidpunkter. Den äldsta kronan är från 1649 och den yngsta från 1981. Kronorna finns att låna för församlingsbor som gifter sig i någon av våra kyrkor.

Läs mer om dem och brudkroneseden här

Kontakta Maria Bergendahl för frågor:
013-761 98
maria.bergendahl@svenskakyrkan.se