Foto: Jarl Asklund

Brudkronor

I Åkerbo församling finns flera brudkronor som skänkts till kyrkorna vid olika tidpunkter. Den äldsta kronan är från 1649 och den yngsta från 1981. Kronorna finns att låna för församlingsbor som gifter sig i någon av våra kyrkor.

Läs mer om dem och brudkroneseden här

Församlingens brudkronor

Tiara, diadem och andra hårprydnader är åter på modet. Kanske har det att göra med de många prins- och prinsessbröllopen i Sverige. Men man behöver inte vara kunglig för att bära krona. Man behöver inte ens köpa en. I Åkerbo finns flera vackra kronor till låns för den som gifter sig i våra kyrkor.