Biskopsvisitation 2015

Tre dagar i mars 2015 besöktes Åkerbo församling av biskop Martin. Besöket var en så kallad visitation. För länge sedan var visitationen ett sätt för biskopar att hålla koll på att allt stod rätt till i församlingen. I dag är huvudsyftet att inspirera oss som bor och arbetar i församlingen. Och inspirerade blev vi!

Programmet 4-5 mars och 8 mars

Onsdag
Morgonbön i Askeby kyrka ledd av Göran Helmersson. Därefter guidning av Ina Nordh. Frukost i församlingsgården följt av samtal med visitationsgruppen, kyrkorådets ordförande och ledningsgrupp.
Bön och invigning av S:t Olofaltare i Örtomta kyrka samt kort guidning av Börje Wärnelius.
Lunch i Linghems församlingsgård
Möte med anställd personal för ett samtal kring våra kraftsamlingsfrågor. Besök i Lillkyrka kyrka där Maria Bergendahl och Tommy Fransson ledde en kyrkopedagogisk visning. Därefter kort stopp i Östra Skrukeby kyrka på vägen till S:t Martin i Ekängen. Möte med kyrkorådet. Mässa i S:t Martin, präst Jonas Sellgren och musiker Mia Ulriksson Brunberg. Mat, mingel och samtal, öppen festkväll för församlingsbor.

Torsdag
Morgonbön i Linghem ledd av Elin Strömblad.
Frukostmöte med visitationsgruppen, kyrkorådets ordförande och ledningsgrupp. Återkoppling från gårdagens samtal.
Middagsbön i Linghem ledd av Göran Dellskog. Michael Augustson spelar och Plogen sjunger.
Sopplunch i Linghem.
Samtal med vigningsprofilen, d v s präster och diakon.
Rundabordsamtal i Bankekinds församlingsgård om relationen skola-kyrka. Företrädare för skolan inbjudna. Samtalet introducerat av Maria Bergendahl.
Kaffe och smörgås ordnat av Elsie Bogren.
Visning av Bankekinds kyrka. Den kommande fasta utställningen i kyrkan presenterades av Lars-Åke Pettersson. Biskopen avslutade med bön.

Söndag
Visitationsmässa och stämma i Törnevalla kyrka.
Predikan biskop Martin. Nattvarden ledd av Ulf Hjertman. Medverkan från de flesta av församlingens körer. Söndagsskola för små och stora.
Snittar, dryck, kaffe och kaka därefter tal hållet av biskop Martin.  

I stiftets visitationsgrupp ingick, förutom biskopen stiftsteologen Carina Sundberg, stiftsadjunkten Stefan Ahlm och kontraktsprosten Maria Åkerström.

Biskop martins visitationspredikan

"Jag såg bilder av döda ungdomar på nätet igår. Och bilder från Mellanöstern. Det gjorde kanske du också..."

Läs hela predikan