Biskopens julbetraktelse 2016

Läs biskop Martin Modéus betraktelse som uppmanar oss alla att sprida julens budskap

Foto: Josefin Casteryd/IKON

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”


Så står det i julevangeliet, som vi snart ska läsa. Ängeln berättar att Jesus är född. Nio månader tidigare hade en ängel berättat för Maria att hon skulle föda en son.

En omtumlande händelse, och herdarna blev förfärade. Då sade ängeln åt dem att inte vara rädda. Och snabbt repade de verkligen mod, för vi läser i fortsättningen:

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Nu hade herdarna själva blivit som änglar. De berättade om det de varit med om. Och de tackade och prisade Gud för Guds stora verk, för de goda nyheterna.

Vad är en ängel? Det svenska ordet ängel härstammar från grekiskans ángelos som betyder budbärare. Det är Guds budbärare, som lämnar goda nyheter. De berättar vad Gud sagt åt dem, de för det goda budskapet vidare och de är med i den stora lovsången över alla Guds underverk, både de som vi dagligen ser i liv och natur och de som går utöver vår fattningsförmåga.

Du och jag är också som änglar. Vi har våra egna erfarenheter av Gud. Många har själva mött Jesus. Många har erfarenheter av Guds hjälpande hand, av Guds beskydd, omsorg och barmhärtighet, av Guds glädje i det som är välsignat och av Guds förlåtelse i det som blivit fel – och av makalösa solnedgångar och nyfödda barn, bara för att nämna några av livets stora underverk.

När vi själva bär budskapet om förlåtelse och glädje till en medmänniska kan vi ibland få höra orden: ”Tack, du är en ängel!”

Och vet du? Jag tror att det stämmer.

Martin Modéus

Biskop i Linköpings stift