Avskedsintervju med Pernilla Enström, diakon

11,5 år hann det bli i Åkerbo, år som hon minns med glädje.

Åkerbo församlings diakon Pernilla Enström har fått ett nytt jobb. Sedan 1 mars 2016 arbetar hon i Berga församling.

”Mitt i mina barndomskvarter, jag är uppväxt där”, säger Pernilla Enström.

Pernilla Enström.
Foto: Katarina Sandström Blyme

”Jag vill tacka för alla goda samtal och möten, att ha fått dela liv och vara i gudstjänst tillsammans med församlingsbor och anställda. Andra saker jag kommer att bära med mig är det goda samarbetet med Kriminalvården då Roxtunaanstalten var igång. Även samarbetet med behandlingshemmet Villa Nova har gjort intryck”.

Må din väg gå dig till mötes, Pernilla Enström!