Askgravar

Alla invånare i Sverige har rätt att begravas på en kyrkogård, oavsett religiös tillhörighet, medlemskap i Svenska kyrkan eller om man är troende eller ej.

150220
Begravningsavgiften regleras via skattsedeln. Svenska kyrkans församlingar har ansvaret för kyrkogårdarnas skötsel och utformning, dock inte för den enskilda gravplatsen, det ansvaret vilar på gravrättsinnehavaren. 

I Åkerbo församling finns 10 kyrkogårdar. De domineras av gravar för kistor eller urnor och med minnessten. På några kyrkogårdar finns även minneslundar där askan efter den bortgångne sätts ned i en urna på okänd plats. På kyrkogården i Askeby finns sedan en tid en så kallade askgravplatser, ett förhållandevis nytt gravskick som efterfrågas allt mer.

Till skillnad från anonymiteten i en minneslund blir askgravplatsen en enskild - men skötselfri - gravplats. Där kan en urna sättas ned och i anslutning finns plats för skylt med den bortgångnes namn.

I Åkerbo församling föreslår vi nu en form av askgravplatser som kan fungera på alla församlingens kyrkogårdar - utom i Askeby där det alltså redan finns. 

Eventuella frågor besvaras av Ina Nordh, kyrkogårdsansvarig, 

013-23 66 61, ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se

akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer om begravning, gravskick och gravskötsel i Åkerbo församling här.