Askeby renoveras

Bort med all gammal puts och upp med ny. Under några månader framöver ska fasaden på Askeby kyrka genomgå en ansiktslyftning.

Foto: Fredrik Åstrand

2012-07-25

På 1950-talet gjordes en omfattande renovering av Askeby kyrka. Sextio år senare är det dags för en ny, om än inte lika genomgående förbättring. Utsidans gamla puts ska rivas bort och sedan ska ny puts på plats.

I oktober, då arbetet beräknas vara klart får kyrkan en exteriör som den hade vid förra sekelskiftet, det vill säga den kommer att vara ljusare.

Under arbetet, som påbörjas i juli, täcks fasaden av byggställningar - och väv för att i möjligaste mån hindra att damm sprids. Arbetet pågår dagtid (kl 7-19) och kan innebära olägenheter i form av maskinljud och byggarbetsbodar. Vi hoppas på förståelse för detta.