Vänförsamlingen i behov av stöd!

Du kan hjälpa till genom att swisha ditt bidrag till vår insamling till dem. Swish-nummer:123 272 55 47

På ön Ösel (Saaremaa) i den estniska skärgården finns en luthersk församling av ungefär samma storlek som Åker-Länna församling – dvs. kring 3 000 medlemmar. Församlingen omfattar residensstaden Kuressaare och tillhör den estnisk-lutherska kyrkan i Estland (EELK) – ett samfund som sedan lång tid tillbaka har goda vänskapsband med Svenska kyrkan. Samhörigheten med vårt land sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden eftersom det funnits en genuin svensktalande befolkning från 1200-talet framåt framför allt i den estniska skärgården.

Under flera år har vår förre kyrkoherde Markus von Martens medverkat i gudstjänster och andra kyrkliga sammanhang i Sankt Laurentius församling i Kuressaare.
Ett  vänförsamlingsrelationsavtal undertecknades i maj 2019 för att främja ett utbyte mellan församlingarna i form av besök, körutbyte, kollekter och förböner i våra gudstjänster.

Kuressaare är en liten stad om 14 000 invånare och en av de äldsta byggnaderna i staden är församlingskyrkan Sankt Laurentius. Den är invigd år 1729 och befinner sig mitt i staden omgiven av andra vackra byggnader från 1600- och 1700-talet. Varje söndag firas en högmässa i kyrkan med i medeltal 100 deltagare. Församlingen leds av prosten Anti Toplaan och har därutöver ytterligare en präst, Tiina Ool samt församlingssekreterare, ekonom, kantor, körledare, ledare för ungdomsverksamheten och diakoniarbetet.

Några gånger under året kommer vi att ta upp en kollekt vid våra gudstjänster. Dessa kollekter bidrar direkt till den estniska vänförsamlingens arbete där inte minst den diakonala sociala insatsen är betydelsefull. Tidigare bedrev församlingen i samarbete med staden också ett skyddat boende för utsatta kvinnor med barn. Dagens diakonala insatser är stora i förhållande till de resurser man förfogar över.