Kontaktuppgifter

Nedan finner du kontaktuppgifter till all personal samt öppettider till vår expedition

Har du frågor om dop, begravning, körer, gravskötsel eller något helt annat? Du är alltid välkommen att kontakta oss. För att bli kopplad till rätt person är det bäst att höra av sig till expeditionen för bli hänvisad till rätt person. 

Välkommen att höra av dig angående alla frågor, stora som små.

Kontakta oss

Telefonnummer: 0159-34840 
e-post: aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen:

Måndag och torsdag kl 9-12

Tisdag och onsdag kl 13-16

Besöksadress:

Bruksvägen 7,

647 51 Åkers Styckebruk