Diakoni

Har du eller någon du känner behov av stöd? Det finns alltid möjlighet att höra av dig om du behöver någon att samtala med. Läs mer här:

I vissa perioder kanske oro, sorg, ensamhet eller andra livsfunderingar tar mycket plats i ditt liv och gör att du vill ha någon att bolla dina tankar med. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss för att få någon att prata med.

Hör av dig till Annelie Spånberger 076-7788930 annelie.spanberger@svenskakyrkan.se