Kör och musik

Välkommen att delta i vårt musikaliska utbud. Här hittar du information om lördagsmusik, konserter och körer. Vill du sjunga finns det körer för både små och stora!

                 Sjung med oss i kör!

Församlingens kantorer Viveka och Annelie har körer för barn, ungdomar och vuxna.

För information om när, var och hur körerna träffas ring Viveka Rosenqvist Lidström tele 0159-348 49 eller Annelie Spånberger tele 0159-348 45

 

Musik är glädje!

Viveka Rosenqvist Lidström

Viveka Rosenqvist Lidström

Åker-Länna församling

Kantor

Annelie Spånberger

Annelie Spånberger

Åker-Länna församling

Kantor, Prostbiträde, Konfirmandansvarig, Diakoni