Kör och musik

Välkommen att delta i vårt musikaliska utbud. Här hittar du information om lördagsmusik, konserter och körer. Vill du sjunga finns det körer för både små och stora!

Lördagsmusik

Välkommen att lyssna på musik i Åkers kyrka. Vi drar igång igen till hösten, start lördag 24/9 klockan 15.00

Åkers kyrkokör

För körvana personer

Länna damkör

För tjejer/kvinnor i alla åldrar

Barnkör i Länna

För sångglada barn från 6 år och uppåt

                 Sjung med oss i kör!

Församlingens kantorer Viveka och Annelie har körer för barn, ungdomar och vuxna.

För information om när, var och hur körerna träffas ring Viveka Rosenqvist Lidström tele 0159-348 49 eller Annelie Spånberger tele 0159-348 45

 

Musik är glädje!