Begravning

När någon som vi står nära, någon som vi älskar, går bort, kan det kännas som om tiden stannar och kvar blir ett tomrum som ingen annan kan fylla. Mitt i det ofattbara, att den vi älskar har lämnat oss, så ska vi försöka ordna med allt praktiskt inför begravningen, medans vårt inre skriker; Hen fattas oss!

Ett sista farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt för många att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för sådant som inte blev bra mellan er.

Den som har dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap, vid en minnesstund. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. 

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat tankar och konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Begravningen - Så går den till
Vårt råd är att du som anhörig, så fort som möjligt tar kontakt med en begravningsbyrå. Begravningsbyrån hjälper dig med allt det praktiska omkring ett dödsfall. Begravningsbyrån bokar också tid för begravning i kyrkan. Någon av församlingens präster tar kontakt med er för att planera begravningsgudstjänsten. Prästerna står också till förfogande för själavård och sorgebearbetning.

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Begravningsgudstjänsten fyller det grundläggande mänskliga behovet av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Jordbegravning eller kremation? Vid jordbegravning sänks kistan direkt i graven och begravningsgudstjänsten slutar med att vänner och anhöriga tar avsked vid graven och prästen lyser frid över graven.

Om den döde ska kremeras, slutas begravningsgudstjänsten i kyrkan, där också de anhöriga tar avsked vid kistan. Några veckor efter begravningen kommer askan till kyrkogården. Församlingen tar kontakt med de anhöriga och bokar tid för urnnedsättning. Vanligtvis är endast några av de närmast anhöriga närvarande vid urnnedsättningen. Vanligast är att någon av vaktmästarna leder urnnedsättningen, men präst kan också vara med om man önskar det.

Om den döde ska gravsättas i minneslunden så får de anhöriga ett meddelande hem när askan blivit gravsatt i minneslunden. Att gravsättas i minneslund är ett anonymt gravskick, därför är inte de anhöriga närvarande när askan sätts ned.
Ska man ha en minnesstund efter begravningen? Även om begravningsgudstjänsten är en ljus och fin stund i kyrkan så känner man sig ofta tung och tom inombords efteråt. Att släkt och vänner samlas efter begravningen för en bit mat eller fika är en del av sorgebearbetningen. Det har kanske kommit släkt och vänner tillresta långt ifrån. Att få träffas och prata, dela med sig av minnen, under lite lättsamma former är både trevligt och viktigt för att gå vidare i livet utan den döde. En minnestund efter begravningen kan ha den funktionen.

För en minnestund i samband med begravningen kan man hyra Åkers församlingshem eller Länna sockenstuga till självkostnadspris, men man kan lika gärna ha en minnestund hemma eller på annan plats.

Om man inte vill ha med Kyrkan att göra finns också möjligheten att genomföra en borgerlig begravningsakt i annan lokal än kyrkans. Kommunen och begravningsbyråerna har information om hur man går tillväga i så fall. Från Kyrkans sida är vi tacksamma att detta alternativ finns med tanke på vår människosyn. Ett stigande antal avlidna sänds idag direkt till krematorium utan någon form av begravningsakt vilket vi tycker är skrämmande. Var den som avlidit verkligen inte värd ett avsked? Betydde det kanske långa liv som avslutats så lite att inte ens en enkel avskedsceremoni kunde hållas? Med detta har vi antytt något om den mänskliga värdighet vi menar inte tar slut bara för att vi lämnar livet på jorden.

Men inför Gud får vi ställa dessa frågor om det gåtfulla i vår verklighet. Vi får också ge uttryck för vår egen rädsla och smärta inför döden.

Mitt i det ofattbara, att den vi älskar har lämnat oss, så ska vi försöka ordna med allt praktiskt inför begravningen, medans vårt inre skriker; Han fattas oss!