Åkers kyrkokör

För körvana personer

Är du körvan och vill sjunga i kör? Då är du välkommen till Åkers församlingshem på tisdagar kl 18:30-20:00

Dag: Tisdagar
Tid: 18:30
Plats: Åkers församlingshem, Bruksvägen 7, 647 51 Åkers styckebruk

Kontakta Viveka för mer information