Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lekmannakåren 29 april

Professor Jan Hjärpe om "Arabvåren"

Måndag 29 april kl 14.00

Professor Jan Hjärpe, Lund, har valt ämnet:

”Arabvåren och vad som kom därefter”.

 

Varmt välkomna! Medlemmar såväl som församlingsbor.

Lokalen är Åhus församlingshem, Martasalen.

Servering till en låg kostnad vid alla sammankomster i församlingshemmet.