En familj i en enkel bostad
Foto: Brian Otieno/FCA

”Vissa dagar äter vi ingenting”

Nyhet Publicerad Ändrad

I östra Kenya lever Fatuma Garane med åtta barn. Torkan på Afrikas horn har tagit död på familjens djur, och därmed har de förlorat sina inkomster. Act Svenska kyrkans katastrofinsatser gör skillnad, men fler gåvor behövs.

Fatuma Garane bor med familjen i Garissa-distriktet i Kenya, ett distrikt som drabbats mycket hårt av den rådande torkan och där 40 procent av boskapen gått förlorad. Även Fatuma har förlorat sina getter och sin åsna. Åsnan använde hon tidigare för småskalig affärsverksamhet men sedan den dog på grund av matbristen så har hon förlorat den inkomst som tidigare livnärde familjen.

Floder och brunnar torkar ut i Garissa och situationen blir ständigt allt allvarligare. Som vi beskrivit tidigare har boskap som ännu lever i stor utsträckning vandrat iväg tillsammans med män från familjer i jakt på vatten och betesmark, något som bidrar till att många kvinnor lever i stor utsatthet där de lämnas kvar. Fatuma själv är änka och har mycket svårt att livnära barnen och sig själv i den exceptionella situation som råder.

- Jag kan inte säga att jag äter ett mål en eller två om dagen eftersom det är så svårt att hitta mat här, så vi äter bara när vi får tag på mat. Vissa dagar äter vi ingenting. Livet är tufft här, säger Fatuma.

Pågående katastrofinsatser

Genom ACT-alliansen sker katastrofarbete på plats på Afrikas horn. Akuta och tillfälliga åtgärder inkluderar att kontanter och matransoner delas ut för att familjer ska överleva i den fruktansvärda torkan. Fatuma och hennes familj är en av alla de som nu erhåller stöd. Act Svenska kyrkan jobbar också långsiktigt för att familjerna själva ska kunna försörja sig och få utökad beredskap för att klara sig vid framtida katastrofer.

Arbetet gör skillnad men mer behövs i en svår tid när globala kriser påverkar varandra. Torrperioder är inget nytt i regionen men denna torka är allvarligare än vanligt. Tre faktorer förvärrar den lokala situationen ytterligare – klimatförändringar, den ekonomiska nedgången till följd av coronapandemin och kriget i Ukraina. Som vi tidigare rapporterat påverkar kriget även Afrikas horn i allra högsta grad, och allt dyrare matvaror gör livet svårt.

- Här kämpar människor och djur för att överleva det här årets särskilt brutala mat- och vattenkris. Det är inte bara brist på mat och vatten, folk har inte heller pengar till att köpa det som finns, säger Fatuma Garane.

Act Svenska kyrkan vädjar om fortsatt givande. 190 kronor räcker för en veckas matranson för en familj på sex personer, och 590 kr räcker för att utbilda två personer i att odla och kunna försörja sina egna familjer. Din gåva behövs och kommer till användning där behoven är som störst.