Foto: UHK

Gudstjänster under hösten

Söndag 1/11 är det högmässa på Gentzgasse. Nästa tillfälle är Söndag 8/11 kl 11:00 . Onsdag kväll kl 18 är det Vespermässa.

1/11 Högmässa kl 11:00 Alla Själars Dag,  med temat Vårt evighetshopp. Anna leder Barnens Gudstjänst. Kyrkkaffet följer med de aktuella begränsningarna i flera lokaler. 

21/10 Kvällsmässa kl 18:00. En lugn stund mitt i veckan. Efter det följer körövning!

8/11 Högmässa kl 11:00 Det är 22:a söndagen efter trefaldighet, och med temat Frälsningen.

Gudstjänsterna omgärdas av restriktioner eftersom säkerheten har hög prioritet. Vi samlas som vanligt i kyrksalen Sala Terrena.

Vi har förberett gudstjänstordningar och hygien- och säkerhetsaspekter för allas trygghet.

Vill du bidra till våra härliga kommande söndagar? Förutom att besöka kyrkan, kan du även vara med som Kyrkvärd eller Cafévärd - om du vill veta mer om det, kontakta vår kyrkoherde: Peter Styrman

MUSIKALISKT STÖD EFTERLYSES:
Behov och tillfälle finns för musikalisk och sånglig medverkan av alla slag. OM du vill bidra med detta så kontakta gärna kantorn Katharina på kantor@svenskakyrkan.at

VILL DU VÄNTA LITE?
Historiskt sett har kyrkan alltid mött kriser med att ställa sig inför Herrens ansikte, dvs fira gudstjänst på ett eller annat sätt. Under de krisintensiva veckorna har vi som bor i huset firat mässa varje söndag i Sala Terrena. Det är också en nödlösning som kyrkan känner till från tidigare stora kriser: När det undantagsvis finns de som inte kan komma till kyrkan är det andra som, så att säga, ber ställföreträdande även för dem. Så är det även i fortsättningen. Om du känner med dig att det är obekvämt att träffas, om du tillhör någon riskgrupp eller av annan anledning tycker det är obekvämt att komma så är det bättre att fortsätta stanna hemma och följa de svenskspråkiga gudstjänster vi rekommenderar här och i våra veckobrev.

Alternativ för hemmavid:

Svenskakyrkan.se finns en samling av digitala sändningar Här är länken.

Vi rekommenderar även St Ansgar i Uppsala - se nedan för länkar.

Vårt eget kyrkorum är öppet för enskild bön och samtal med kyrkoherden. Som alltid - hjärtligt välkommen!

----------   

Bild tagen från Paulanern trappan ut över innergården på Gentzgasse 10
Välkommen till gudstjänst på Gentzgasse 10 Foto: Anders Nilsson / http://www.canphotography.at/

Sankt Ansgar - kyrkan i Studentstaden Uppsala sänder och samlar sina gudstjänster som podar. Här kan du lyssna på de senaste gudstjänsterna: 
Ansgar - gudstjänster via hemsidan

Här kan du se hur du premunererar via t ex Itunes: Ansgar om Podradion eller över YouTube.

Din kyrkoherde Peter finns tillgänglig på telefon eller email om du vill prata eller fråga något om mässan och texterna.

St.Ansgar är, liksom Utlandskyrkan, en egen-finansierad Kyrka inom Svenska Kyrkan. På hemsidan hittar du även möjlighet att sjänka kollekt till församlingen.