Våra kyrkogårdar

Vänersborg & Väne-Ryrs församling har åtta kyrkogårdar varav fem är i bruk för nya gravsättningar.

Läs mer om kyrkogårdarna under respektive flik.