Väne-Ryrs kyrka

År 1730 började den nuvarande kyrkan byggas på kronoallmänningen vid landsvägen mellan Hedetorpet och Risån.

Den nya kyrkan togs troligen i bruk år 1732. I en gammal räkenskapsbok kan man läsa om hur olika arbeten med kyrkan pågick under de följande åren.

År 1737 blev kyrkan rödfärgad, år 1746 kom altartavla och predikstol på sin plats. En klockstapel byggdes år 1755 strax öster om kyrkan och två år senare byggdes vapenhuset. Från början var det en liten läktare, men år 1781 byggdes läktaren ut till nuvarande storlek.

I början av 1900-talet skedde en genomgripande restaurering med om- och tillbyggnad då kyrkan fick sitt nuvarande utseende med kyrktorn i öster, varvid sakristian tillkom. Inne i kyrkorummet togs en dörr upp bakom den fristående altartavlan in till sakristian. Ytterväggarna målades i en gråvit färg.

Den senaste genomgripande restaureringen skedde år 1992. Då togs de två nedersta bänkparen bort för att ge utrymme till ett kapprum och ett förråd. Invändigt fick kyrkan en ny vacker färgsättning. Utvändigt målades kyrkan vit med röda dörrar och röda fönsterbågar.

Klicka här för vägbeskrivning. Öppnas i nytt fönster.

Örbacka 360 Väne-Ryr
462 93Vänersborg