Väne-Ryr

Väne-Ryrs kyrkogård har en yta om 0,5 hektar och anlades 1732
Kyrkogården är belägen 15 km väster om Vänersborg och 15 km öster om Uddevalla.

Kyrkogården är traditionellt belägen invid träkyrkan som invigdes samtidigt med kyrkogården.

Fram till 1658 bildade Väne Ryr, som då hette Södra Ryr, gräns mot
Danmark/Norge. Bohuslän tillhörde dessa länder fram tills att freden
i Roskilde slöts.

Kyrkan togs i bruk 1732. Inga uppgifter finns om när man började
gravsätta på kyrkogården.

1725 startades Västsveriges första och största stålbruk på en holme i
Risån, Kollerö bruk. Detta bruk låg till största delen i Bäve församling,
men allt som hände människorna på bruket skrevs in iVäne Ryrs
kyrkböcker som började föras 1743.

Kollerö bruk hade en stor mängd anställda. Allt ifrån olika smeder,
stålbrännare, stålpackare till kolare och snickare. Många av Kollerös
arbetare är gravsatta på Väne Ryrs kyrkogård.

Bruket var regionens största industriella arbetsplats före 1840 och
hade stor betydelse för bygden.

Nedläggníngen av bruket skedde i början av 1890-talet.