Restad

Restad kyrkogård, belägen i närheten av Brinkebergskulle slussar, har en yta om 1,0 hektar och anlades 1905

Denna begravningsplats inrättades, i utkanten på Restad gård, när detta blev sjukhus i början av 1900-talet.
 

En rad kors finns utplacerade längs med granhäcken som omgärdar kyrkogården och ger den dess stillhet. Dessa kors markerar gravar efter patienter som avled på sjukhuset. På grund av sjukhusets sekretess har inte namn kunnat sättas ut på dessa kors, endast ett nummer finns markerat tillsammans med  bokstaven K för kvinna och ett M för man.

Här finns även gravar där sjukhusets personal har gravsatts, dessa är utmärkta med  konventionella gravvårdar.