Dop i Väne-Ryrs kyrka
Foto: Leif Helldin

Om dop i vår församling

Att döpas är både en familjeangelägenhet men också en församlingsangelägenhet. Dopet är ett upptagande i församlingen och en början till en livslång relation till gud. Dopet är också ett tillfälle då familj och vänner samlas, vilket också gör dopet till en familjehögtid.

Vi erbjuder dop i olika former av gudstjänster.

Dopgudstjänst är en gudstjänst enbart för att förrätta dop. Det kan vara upp till tre barn som döps i samma gudstjänst. Gudstjänsterna är på lördagar och kan vara i vilken som helst av våra kyrkor.

Dop i gudstjänst är den traditionella formen av dop, där det är en del av söndagens gudstjänst. Denna form är mycket uppskattad då det blir en högtid för hela den närvarande församlingen i kyrkan.

För att boka kontaktar du församlingsexpeditionen på 0521-26 55 00.

Vill du läsa mer om dop kan du göra det här.

Vill du hämta foldern som PDF gör du det här.

Klicka på bilden för att läsa mer!

En gång på våren och en gång på hösten bjuder vi in de familjer som döpt under föregående halvår till ”Dopträff”

Klicka på bilden ovan för att läsa mer om dopträffen.