Musik och körer

Foto på körsångare i kyrkan.
Foto: Leif Helldin

Sjung i kör

Det är roligt att sjunga och ännu roligare att sjunga tillsammans! 

Välkommen att ta dig ton i någon av församlingens körer:

Körerna träffas enligt nedan:

Hymn-och Oratoriekören
Kyrkans Hus
Onsdagar 19.00-20.30 

Vänersborg Gospel  
Kyrkans Hus
Torsdagar 19.00-20.30  

Väne-Ryrs kyrkokör
Församlingshemmet i Väne-Ryr
Måndagar 19.00-20.00 

Blåsutkören
Blåsutkyrkan 
Tisdagar 18.30-20