Minneslund

Minneslunden, belägen på Katrinedals kyrkogård, anlades och togs i bruk 1977.

Minneslunden är en gemensam och anonym grav- plats där aska efter avliden grävs ned vid lämplig årstid. Här finns inga gravvårdar då detta är en plats där anonym gravsättning sker.

Ett mycket naturskönt och harmoniskt område, här finns gemensam plats för placering av buketter och lösa blommor samt ljushållare där man ställer sina gravljus när man tänder dessa.
 
 
Du  kan hämta vår informationsfolder här på nätet eller beställa den på kyrkogårdsexpeditionen.
 

Hämta informationsfolder!
Klicka på bilden!