Leva-vidare för vuxna

Någon som stod Dig nära har dött. Det påverkar ditt liv. Nya känslor och svåra tankar kommer. Vänersborg & Väne-Ryrs församling erbjuder leva-vidare för vuxna.
 
En leva-vidaregrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger med erfarna ledare. Där finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.
 
Dödsfallet kan ligga nära eller långt tillbaka i tiden.

Vi startar löpande nya Levavidare-grupper under året.

Leva-vidaregruppen kommer att hållas på Diakonalt Center, Kronogatan 2.

Kontaktpersoner:

Präst
Håkan Dafgård  0521-26 55 01

Diakon
Rose Wirgarth         0521-26 55 13