Diakoni

Vad är diakoni?

Ordet diakoni kommer ur det grekiska ordet diakonia som betyder tjänande.

Tjänandet beskrivs i Evangelierna genom Jesu sätt att vara. Diakoni handlar alltså om ett förhållningssätt som blir konkret i mötet med människor i utsatta livssituationer.
Det handlar alltså om ett förhållningssätt till livet som bygger på Jesu ”vara”. Dvs. bibelns beskrivning av Jesus som den store diakonen, hans sätt att agera mot orättfärdighet och orättvisa liksom hans sätt att förhålla sig till människor i utsatthet, föraktade grupper, till makt och maktmissbruk och till Gud.

Diakoni är alltså uppdraget till församlingen att i handling gestalta kyrkans/Guds väsen.

Diakonalt arbete är det arbete som anges som ett perspektiv av kyrkans uppdrag och som utförs av många människor i församlingen. Det ska bygga på diakonins kärna och kan bestå av:

1. Förebyggande arbete för att försöka förhindra att konsekvens-erna av människors utsatthet ska drabba den enskilda människan på ett destruktivt sätt,

2. Akut arbete dvs. att bistå den människa som drabbats med olika former av stöd.

3. Politiskt eller profetiskt arbete som syftar till att påverka de omständigheter i samhället som gör att enskilda människor eller grupper av människor hamnar utsatthet. Diakonens uppdrag ges vid vigningen och kan sammanfattas med: att ansvara för att församlingen i sin helhet lever diakoni.