Brätte

Brätte kyrkogård och kyrka  tillkom när Brätte handelsplats växte fram under 1500-talets början. Kyrkogården omfattar 286 kvm.

När beslut fattades 1642 att anlägga en ny stad, Vänersborg, blev Brätteborna ålagda att flytta till den nya platsen. Då kom alla bostadshus och även kyrkobyggnaden att monteras ned och flyttas. Gravhällen som lagts över rådmannen och borgmästare Jöran Hansson och hans hustru Anna Andersson, flyttades till Kapellkyrkogården 1905 och därefter flyttades den 1917 till Vänersborgs kyrkas vapenhus.

Det man idag kan se av Brätte kyrkogård är en ram med stora naturstenar samt en minnessten med texten ”Brätte stads kyrkogård” som Vänersborgs församling lät sätta upp 1934, efter att församlingen förvärvade kyrkogården i december 1930.