Begravningsverksamhet

Kyrkogård
Foto: Leif Helldin
Infoblad gravskötsel 2024

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.
 
Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.
 
Nationell statistik:
Antal begravningar per år: ca 90 000. Andel som sker enligt Svenska kyrkans ordning: ca 80%. Antal jordbegravningar: ca 24 000 (ca 120/dag), ca 25 % av totala antalet begravning.