Vill du bli medlem?

Informationen i detta formulär skickas till någon av de anställda på Tallhedskyrkan som sedan skickar tar kontakt med dig.

Vad vill du anmäla dig till?

När du skickar in din anmälan godkänner du att Tallhedskyrkan lagrar dina uppgifter.