Svenska teologiska institutets historia Ingress

Svenska teologiska institutet i Jerusalem har varit en plats för lärande och möten över religionsgränserna sedan 1951. Att Svenska Israelsmissionen valde att starta ett institut i Jerusalem var ett nytt och banbrytande steg mot en mer jämlik och förtroendefull relation mellan judar och kristna. Att Israelsmissionen valde Jerusalem som plats för institutet var naturligt då både judar och kristna har sina historiska och teologiska rötter där. Samtidigt innebar också valet av Jerusalem att man etablerade sig i ett sammanhang där religion, kultur och politik fick stort inflytande över verksamheten. Här skriver förre direktorn Håkan Bengtssonteologiska institutets tillkomst och utveckling.

Det svenska teologiska institutet kunde öppna sina dörrar för de första nordiska studenterna i februari 1951. Man erbjöd då under husmor Greta Andréns och direktorn Hans Kosmalas ledning studier i Bibeln, judendom och i hebreiska. Svenska Israelsmissionen hade ordnat så att de nordiska deltagarna fick undervisning, logi och måltider i Jerusalem täckta av ett stipendium. Att få studera på plats i Jerusalem innebar en ny möjlighet att kunna kombinera teori och faktainhämtning med erfarenheten av att vistas i landet. Mötet med judendomen som en levande tradition tillsammans med de andra religionerna som finns i Jerusalem blev den röda tråden för institutets verksamhet.