Foto: Pixabay

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Här hittar du all information du behöver kring hur vi behandlar personuppgifter.

GDPR - så behandlar vi dina personuppgifter

I maj 2018 genomfördes en ny dataskyddslag i Sverige.
Läs här vad det innebär för dig som församlingsbo i pastoratet.

I kyrkan använder vi olika policys och beskrivningar för att värna om din rättsäkerhet.
Här kan du läsa vår Integritetspolicy och de processbeskrivningar vi använder oss av.

GDPR och bregravning - läs mer här.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.  

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingarnas verksamheter, sparas bara så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor enligt gällande bokföringsregler.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna t.ex. lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta personlig kontakt med församlingen.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen/pastoratet har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Observera att Roslagens Västra Pastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egna verksamheter och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar/pastorat. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke eller för att få veta vilka uppgifter Roslagens Västra pastorat behandlar/har om dig kontaktar du pastoratet. Telefonnumret till pastoratets växel är 0175-748 00.

 

Dataskyddsombud

Roslagens Västra Pastorat har utsett Jonas Westberg som dataskyddsombud
och han nås via telefon  070-787 3041 eller via e-post: jonas@principio.se.

Dataskyddsombudets uppgifter är bland andra:
Informera och ge råd till personuppgiftsansvarig (kyrkorådet)
Övervaka efterlevnad av dataskyddsförordningen (för hela pastoratets verksamhet)
Analysera dokument, riktlinjer samt arbetsmetoder utifrån ett dataskyddsperspektiv
På begäran ge konsekvensbedömningar avseende dataskyddet samt övervaka genomförandet samt
Samarbete med tillsynsmyndighet samt agera kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.
Mer information om vad ett dataskyddsombud är finns beskrivet i Dataskyddsförordningen artikel 37 till 39.

Folder om GDPR