Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Så behandlar vi dina personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till GDPR.  

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med miljontals personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till församlingarnas verksamheter, sparas bara så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor enligt gällande bokföringsregler.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna t.ex. lämnas ut till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta personlig kontakt med församlingen.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen/pastoratet har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. Observera att Roslagens Västra Pastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egna verksamheter och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar/pastorat. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återta ditt samtycke eller för att få veta vilka uppgifter Roslagens Västra pastorat behandlar/har om dig kontaktar du pastoratet. Telefonnumret till pastoratets växel är 0175-748 00.

 

Dataskyddsombud

Roslagens Västra Pastorat har utsett Jonas Westberg som dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets uppgifter är bland andra:

Informera och ge råd till personuppgiftsansvarig (kyrkorådet)
Övervaka efterlevnad av dataskyddsförordningen (för hela pastoratets verksamhet)
Analysera dokument, riktlinjer samt arbetsmetoder utifrån ett dataskyddsperspektiv
På begäran ge konsekvensbedömningar avseende dataskyddet samt övervaka genomförandet samt
Samarbete med tillsynsmyndighet samt agera kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten.
Mer information om vad ett dataskyddsombud är finns beskrivet i Dataskyddsförordningen artikel 37 till 39.