Foto: Ulrika Södrén

Diakon

Vad gör en diakon egentligen?

Vad är en diakon och vad gör en sådan på jobbet?
De frågorna möter diakoner ganska ofta. Och frågorna är inte konstiga på något sätt eftersom mycket av arbetet sker i det vardagliga mötet med människor och under tystnadsplikt.

Ordet diakoni härstammar från grekiskan och betyder ”att tjäna”. Det finns diakoner i nästan alla kristna kyrkor i världen även om uppdragen kan se lite olika ut.
I Svenska kyrkan finns det idag 1100 diakoner. En diakon har oftast högskoleexamen inom socialt arbete, vård och omsorg, teologi eller pedagogik. Därefter vidareutbildar man sig till diakon.

Diakonens uppdrag är en del av kyrkans ämbete - biskop, präst och diakon. Detta innebär att man vigs till diakon av biskopen. Ett synligt tecken på att man är diakoner är det emblem/smycke som en diakon alltid bär. Smycket föreställer en duva med en kvist i näbben.

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet.
Diakoner har därför stor erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Det innebär att de möter människor i alla åldrar i enskilda själavårdande samtal. Att samtalen benämns som själavård innebär just vad ordet säger - att vårda själen – det vill säga att få tala med någon om de tankar och känslor som huvudet är fullt av. Det kan gälla livskriser, sorg, relationsproblem, ensamhet eller andra situationer.

I diakonens uppdrag ingår även ett utåtriktat arbete. Det innebär att finnas med människor i olika sammanhang som stöd och att göra hembesök hos dem som behöver det. Diakonerna handleder även de värdefulla och viktiga uppdrag som kyrkans frivilligarbetare gör.
Det utåtriktade arbetet innebär även kontakter med olika myndigheter och institutioner ute i samhället så som skolor, äldreboenden, socialtjänst. Det är viktigt att kyrkan samverkar med det omgivande samhället för att påverka och påverkas. På så vis blir det en ”kyrka mitt i byn”.

När kan du vända dig till kyrkans diakoni?
När/om
•  du behöver samtala med någon om din livssituation
•  du förlorat fotfästet
•  du försöker pröva nya vägar
•  det är problem i relationer
•  du förlorat en anhörig eller vän
•  missbruk styr ditt liv
•  ni vill förbättra kommunikationen i ert parförhållande
•  du vill samtala med någon om tro och livsåskådningsfrågor
•  du vill träffa andra i mötesskapande verksamheter eller ingå i en samtalsgrupp
•  du vill göra en frivillig medmänsklig insats

Diakoner i Roslagens västra pastorat är:
Malin Jonsgården
Rimbo, Gottröra, Närtuna och Fasterna
0175-748 21, Epost: malin.jonsgarden@svenskakyrkan.se

Rebecka Paulsson
Häverö-Edebo
0175-250 68, Epost: rebecka.paulsson@svenskakyrkan.se

Annika Persson
Edsbro-Ununge, Husby, Skederid och Rö
0175-755 20, Epost: annika.persson5@svenskakyrkan.se