Foto: Maria Svensk/Ikon

Om Romboleden

Romboleden är en 1000 år gammal pilgrimsled som går från Köping vid Mälaren, passerar genom Västmanland, Dalarna och Härjedalen. Efter Ramundberget går den in i Norge, till Nidarosdomen och helgonet St Olavs grav i Trondheim.

Vandra i fotspåren av den helige Olav, vägen han som kung av Norge tvingades fly. I Köping berättas det att han fick låna båtar för att ta sig över till Novgorod i Ryssland, för att rädda sitt liv och planera för att återta sitt land. Några år senare mördades kung Olav vid slaget om Stiklestad i samband med sitt återtåg till Norge. Mirakel hände i samband med kung Olavs död och han blev helgonförklarad 1030. Här kan du läsa historian om Olav Haraldsson.

Romboleden är en sommarled, en låglandsled genom Västmanland och Dalarna. I Härjedalen ändrar den karaktär till fjälled. Romboleden går genom Bergslagen med skogar och sjöar, Dalarnas kulturlandskap samt över Härjedalens fjäll och vidare in i Norge. Underlaget är en mix av skogsstig, grusväg, asfalt, genom samhällen och stiglös vildmark.
Leden är ca 900  km och varje etapp startar vid en kyrka och många historiska platser passeras.

Romboleden är en av Sankt Olavsvägarna som går till Nidaros, det skandinaviska svaret på den berömda pilgrimsleden till Santiago de Compostela i Spanien.

Knyter samman Europas pilgrimsleder

Startpunkten i Köping sammanbinds med leden till Vadstena, som är nationellt pilgrimscenter i Sverige, och därifrån binds leden samman med Skåne-Blekingeleden som är en del av den långa väg som knyter samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Det betyder att Romboleden är en del av det omfattande nät av pilgrimsvägar som finns i hela Europa sedan många hundra år tillbaka.

Vallfartorten Nidaros

Nidaros/Trondheim var en betydande vallfartsort för helgondyrkan under 500 år, fram till reformationens genomslag i slutet på 1500-talet, då Gustav Wasa beslutade att ersätta den katolska kyrkan med den lutherska.

Nidaros/Trondheim var vid den här tiden (1050-1550) att jämställa med pilgrimsmål som Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela och Vadstena. Leder från Finland, Ryssland, Polen, de baltiska länderna och Tyskland anslöt till Romboleden i Mälardalen. Romboleden knöt ihop pilgrimsmålen Vadstena och Nidaros.

Etappförslag Vadstena – via Romboleden – Trondheim. (Materialet är av äldre datum.)

Läs mer om pilgrimsvandring i Pilgrimsstaven till stöd för din livsvandring.

Vägkapell och själastugor

Det var många faror som hotade pilgrimen på hens vandring. Den tidiga kyrkan byggde vägkapell för att erbjuda säker övernattning för resande. Dagens kyrkor är ofta byggda på platser där det tidigare funnits ett enkelt vägkapell. Pilgrimer gick från kyrka till kyrka på medeltiden, precis som idag på Romboleden. Längs Romboleden fanns också enkla övernattningsstugor för pilgrimer och de kallades själastugor. Det berättas att det ofta var munkar som levde utmed Romboleden, som erbjöd boende och som ibland också fungerade  som vägvisare. Eftersom själastugorna var byggda av naturmaterial så har de återgått till naturen. På Rombovallen i Lofsdalen finns en själastuga uppförd av Lofsdalens kulturförening på 2000-talet. Svartbergs fäbod från 1500-talet kan förmedla en känsla av hur en själastuga kanske såg ut på medeltiden. Dagens själastugor får anses vara alla de stugor som står öppna för övernattning utmed Romboleden. De tillhandahålles av fiskeföreningar, fäbodföreningar, hembygdsföreningar, friluftsfrämjandet, kommuner och församlingar.

Källor

Pilgrimer drack vatten från källor, som då var uppkallade efter den heliga Olav. Enligt legenden tillkom källorna genom att Olav stötte sin stav, och så kom vattnet fram.  Sankt Olofskällan i Mora har behållit sitt namn och är i fint skick. Senare bytte många namn till jungfrukällor. Källvattnet ansågs friskt, och var också en viktig anledning till att vandra längs pilgrimsleden. Du kan fortfarande dricka kallt och uppfriskande vatten från källorna på många håll.

Pilgrimscentrum

Kirkvollen pilegrimsgård, https://kirkvollen.no/

Nidaros pilegrimsgård, Trondheim, https://pilegrimsleden.no/regionale-pilegrimssentre/nidaros-pilegrimsgard