En lilafärgad klöverblomma med vit text: Sjukhuskyrkan.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset vill vara ett stöd för dig som är patient, närstående eller personal.

Vi finns när du

- vill ha någon som lyssnar
- vill samtala om oro, bekymmer, glädje och livsfrågor
- funderar över andliga frågor
- önskar förbön, bli döpt eller vill fira nattvard.

Sjukhuskyrkan arbetar med själavårdssamtal, krisstöd vid akuta händelser, gudstjänster och andakter. Sjukhuskyrkans medarbetare för inga journaler och har tystnadsplikt utifrån sina professioner. Det är gratis att kontakta oss. Vi kan också förmedla kontakter till andra kyrkor och religionsföreträdare.

Rum för stillhet

Sjukhuskyrkans symbol i glas mot ett fönster.
Foto: Sjukhuskyrkan

Andaktsrummen på sjukhuset är öppet för ljuständning och en stunds stillhet.

Centralklinikens andaktsrum
Andakt Tisdag 15.30 
Andrum En stund i stillhet och meditation. Onsdag 12.00  

Psykiatriska klinikens andaktsrum
Andakt Onsdag 14.00