Foto: M Bengthagen

Nässjö kyrka

”Kyrkan på höjden” som firade 100-årsjubileum året 2009.

Nässjö kyrka hittar du i centrala Nässjö, på ”utsiktshöjden”, något nordöst om centrum. Den  invigdes den 19 december 1909 av biskop N J O H Lindström.

Kyrkan är byggd i rött tegel i så kallad nygotisk stil och ritad av arkitektkontoret Hagström & Ekman i Stockholm. Byggnaden är en hallkyrka och består av ett långhus med rundat kor, vapenhus och två västtorn. På norra långsidan finns sakristian och på södra finns Sankt Markus kapell.

Kyrkan har genom året bytt skepnad. Senaste renoveringen skedde år 2000.

Foto: M Bengthagen

Intill kyrkan finns församlingshemmet, Mariagården, som med en gång är förbunden med kyrkan.

Adress:

Prästgatan 13

GPS:

WGS 84 (lat, lon):N 57° 39.436', E 14° 41.689'
WGS 84 decimal (lat, lon):57.65727, 14.69482
RT90:6393023, 1433715
SWEREF99 TM:6390595, 481789

 

Foto: Lina Bengthagen