Medlem i Svenska kyrkan

Är du medlem i Svenska kyrkan? Då är du i gott sällskap.

Närmare 65 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Det betyder nära 6,3 miljoner medlemmar. I Nässjö pastorat är motsvarande siffror drygt 67 procent eller 18 283 medlemmar. 

Är du medlem, så är du i gott sällskap. Är du inte redan medlem så är du välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan:

  • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
  • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
  • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
  • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Alla är välkomna till våra gudstjänster, konserter och kyrkorum. Men självklart är det så, att det är kyrkoavgifterna som ligger till grund för all verksamhet som kyrkan bedriver.

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Döpt i annat kristet trossamfund

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Alltid välkommen tillbaka

Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Du som lämnat Svenska kyrkan är alltid välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

Medlem även om man inte är döpt

Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. 

Även den som är folkbokförd utanför Sverige kan skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen.

Läs mer:

Vad är Svenska kyrkan?

Kyrkans grundläggande uppgifter

Medlemskapet

Kyrkoavgiften