Meny

Kyrkofullmäktige i Nässjö pastorat

Valda ledamöten och ersättare för åren 2018-2021

Ordf. Lars-Ivan Fransson
1.a v ordf. Anders Karlgren
2.a v ordf. Ibrahim Hajdarevic

***

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ledamöter: Isak Öhrlund, Anita Andersson, Angelica Weber, Ibrahim Hajdarevic, Gunilla Andersson, Börje Kling.
Ersättare: Veronica Andersson, Lars Lang Green, Birgitta Ljungström.

Gemenskap i Nässjö pastorat
Ledamöter: Dan Wareborn, Gerd Vilhelmsson, Zenita Jansson, Birgitta Larsson, Ingalill Andersson.
Ersättare: Ulla-Britt Kling, Lena Knutsson, Anna Johnson.

Kyrklig samverkan i Norra Sandsjö församlingar i Nässjö pastorat
Ledamöter: Annette Göransson, Maria Nilsson, Lars-Ivan Fransson, Patrik Andersson, Linnea Andersson, Per-Olov Wetterholm.
Ersättare: Claes Adelin, Ingrid Alm Örn, Jan Andersson.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ledamöter: Ingvar Ellbring, Karin Höljfors, Tomas Söderberg, Elisabeth Ahlstedt, Anders Karlgren, Lars Einar Dagerö, Ann-Chatrine Jonsson, Carl-Erik Ahlstedt.
Ersättare: Gunvor Karlsson, Ingvar Milvert, Carina Larsson, Sven-Bertil Simonsson.