Kyrkogårdar

Lackalänga-Stävie församling har tre kyrkogårdar: Lackalänga, Stävie och Lackalänga kapell.

Minneslund finns på Stävie kyrkogård och på Lackalänga kapells kyrkogård.
Askgravplatser finns på Lackalänga kapell och Stävie kyrkogård.